Beerput ledigen

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet graag zelf een beerput ledigt of reinigt. Feitelijk is dat ook meer een taak voor specialisten. U moet namelijk geen risico lopen op een bacteriële infectie. Uit een beerput kunnen eveneens dodelijke gassen ontstaan en deze hebben in het verleden al genoeg slachtoffers gemaakt. Wees daarom verstandig en kies voor expertise!

Uw beerput ledigen: wanneer is dat nodig?

Een beerput is een afgesloten - en meestal ingemetselde - put in de grond. Hierin worden alle afvalresten uit uw toilet opgeslagen. Regelmatig uw beerput ledigen is zeer belangrijk! De resten in de put worden wel door bacteriën afgebroken, maar dit proces verloopt vrij traag. De kans dat uw beerput snel dichtslibt, is dus altijd aanwezig.

Hoe weet u eigenlijk wanneer de beerput geledigd moet worden?

  1. Uw toilet spoelt niet meer door.
  2. Uw beerput is vol geraakt door dagelijks gebruik.

Uw beerput zal overlopen als u deze niet tijdig laat ruimen. U krijgt dan te maken met een zeer hinderlijke geur in en rond uw woning. Van deze geur kunt u zich moeilijk ontdoen, zeker als het zomer is! U kunt dan een spoedinterventie aanvragen. Onthoud wel dat u voor een snelle ingreep mogelijk een meerprijs moet betalen.

Hoe hoog is de prijs voor het ledigen van uw beerput?

Hoe groter uw gezin, hoe vaker uw beerput geledigd en gereinigd moet worden. Beide werkzaamheden kunt u - voor uw eigen veiligheid - beter aan een professionele ruimfirma overlaten. Maar welke zaken bepalen de prijzen voor hun diensten?

  1. De grootte van de beerput. Hoe groter de put, hoe langer de lediging duurt. Voor die extra tijd kunnen meer kosten in rekening worden gebracht.
  2. De bereikbaarheid van de beerput. De specialist moet zijn materialen veilig en gemakkelijk op de put kunnen gebruiken. Dit bespoedigt ook de lediging.

Kortweg: de kosten voor het ruimen van uw beerput kunnen per situatie verschillen. Voor een exacte prijsopgave kunt u beter vooraf contact opnemen met uw vakman.

Uw beerput onderhouden

Een verstopte beerput kan uw wooncomfort wreed verstoren! Daarom geven wij u graag wat tips om uw beerput zo mogelijk te onderhouden. Bedenk dat u met goed onderhoud al veel problemen kunt voorkomen!

  1. Laat uw beerput tijdig ruimen en reinigen.
  2. Spoel geen moeilijk afbreekbare producten door het toilet.
  3. Gebruik geen chemische producten als u het toilet reinigt.

Net als in een septische put zitten in een beerput natuurlijke bacteriën die afvalresten afbreken. Chemische middelen - zoals chloor en toiletverfrissers, maar ook sporen van medicamenten in ontlasting - verstoren dit natuurlijke proces. Als deze middelen in de beerput terechtkomen, kunnen veel bacteriën sterven. Het slib wordt dan nog amper gezuiverd. Uiteindelijk hoopt het vuil zich op met verstopping als gevolg. Voorkom dit door enkel biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen te gebruiken!

Beerput of septische put?

U moet geen beerput met een septische put verwarren, ook al worden de twee termen in ons land door elkaar gebruikt. Een beerput is meestal kleiner dan een septische put en dient dus vaker geledigd te worden. De verwerking van afvalresten verloopt ook trager, waardoor er eerder verstoppingen ontstaan. Gaat u een vakman inschakelen? Geef dan op voorhand aan welk type put geruimd moet worden.

Rioolprobleem Kwijt: speciaal voor de ruiming van beerputten

Ga niet zelf uw put uitscheppen! U zou wel eens gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen.

Afvalresten die in de vrije natuur worden geloosd, kunnen bovendien zeer schadelijk zijn voor het milieu. Een beerput ledigen is daarom echt werk voor specialisten. Zij zorgen ervoor dat uw put snel wordt geruimd en dat de resten op een verantwoorde manier worden afgevoerd en opgeslagen!

Heeft u een beerput die geledigd moet worden? Bel direct met de lokale ruimdienst via 078 - 487 360.